Plan zajęć

Studia stacjonarne

Fizjoterapia

Semestr 2

Semestr 4

Semestr 6 

 

Wychowanie Fizyczne

Semestr 6

Studia niestacjonarne

Informatyka I stopień

Semestr 2

Semestr 4

Semestr 6

Informatyka II stopień

Semestr 2

Semestr 4 

Grafika I stopień

Semestry 2, 6

Semestr 4

 

Grafika II stopień

Semestr 2

Semestr 4

Pedagogika I stopień

Semestr 4

Pedagogika II stopień

Semestr 2

Semestr 4

Kosmetologia I stopień

Semestr 2

Semestr 4

Semestr 6

Kosmetologia II stopień

Semestr 2

Semestr 4

Wychowanie Fizyczne

Semestr 6

Przydatne linki